درباره شرکت فرآورده های لبنی برکتموضوعات اداریمدیریتواحد فروش

تاریخچه شرکت لبنیات برکت

متن در حال بروز رسانی میباشد

متن در حال بروز رسانی میباشد

متن در حال بروز رسانی میباشد

ادامه مطلب ...

نیاز به خرید

نیاز به خدمات

استخدام نیروی انسانی

سوالات متداول

نظرات و انتقادات

سایر همکاری ها

مهندس جعفر واحدیمدیر عامل
مشخصات در حال بروز رسانی میباشد
مهندس امید فتحیرئیس هیئت مدیره
مشخصات در حال بروز رسانی میباشد
سرکار خانم ورچندیمسئول فروش کارخانه
مشخصات در حال بروز رسانی میباشد
مهندس عباس شریفیانمدیر فروش
مشخصات در حال بروز رسانی میباشد

محصولات لبنی و خامه قنادی برکت

Pastry cream and dairy products Barekat

برای ورود به صفحه محصولات لطـفا بر روی عکس کلیک نمایید

دسته بندی قسمت های سایت

Categories Content

تـمـاس بـا مـا

C O N T A C T

عـوامـل فـروش

S E L L E R S

کـانـال تـلـگـرام

T E L E G R A M

...

رو یـداد هـا

E V E N T S

آشـپـز خـانـه

C O O K I N G

اخـبـار لـبـنـیـات

D A I R Y N E W S

خامه و مینارین قنادی سـبز آبـی ویـژه برکت و بلـونی

...