فرم استخدام نیروی انسانی شرکت برکت (کمک حسابدار)

شرکت فرآورده های لبنی برکت در جهت تکمیل کادر اداری خود نیازمند به استخدام کمک حسابدار(خانم) در امور مالیاتی میباشد . متقاضیان روزمه خود را به تلگرام شرکت ارسال نمایند: 09101497538

نام :
لطفا این فیلد را پر کنید

نام خانوادگی :
لطفا این فیلد را پر کنید

نام پدر :
لطفا این فیلد را پر کنید

کد ملی :
لطفا این فیلد را پر کنید

تولد روز/ماه/سال :
لطفا این فیلد را پر کنید

محل تولد :
لطفا این فیلد را پر کنید

وضعیت تاهل :
Please specify your position in the company

رشته تحصیلی :
لطفا این فیلد را پر کنید

مهارت در حسابداری :

داشتن مهارت در :

آشنایی با برنامه های :

میزان سابقه کاری مرتبط :
Please tell us how big is your company.

نام شرکت هایی که در آنها سابقه کاری داشته اید
Invalid Input

آیا مهارت در کار کردن با نرم افزار حسابداری خاصی دارید :
Please specify your position in the company

نام برنامه ها را بنویسید
Invalid Input

آدرس محل سکونت :
Invalid Input

شماره تماس :
لطفا این فیلد را پر کنید