فرم استخدام نیروی انسانی شرکت برکت (مدیر تولید)

شرکت فرآورده های لبنی برکت (بزرگراه فتح) در جهت تکمیل کادر فنی خود در بخش (تولید) نیازمند به یک متخصص خانم میباشد . متقاضیان رزومه خود را به تلگرام شرکت ارسال نمایند: 09101497538

نام :
لطفا این فیلد را پر کنید

نام خانوادگی :
لطفا این فیلد را پر کنید

نام پدر :
لطفا این فیلد را پر کنید

کد ملی :
لطفا این فیلد را پر کنید

تولد روز/ماه/سال :
لطفا این فیلد را پر کنید

محل تولد :
لطفا این فیلد را پر کنید

وضعیت تاهل :
Please specify your position in the company

میزان تحصیلات :
Please specify your position in the company

رشته تحصیلی :
لطفا این فیلد را پر کنید

سابقه کار و بیمه :

میزان سابقه کاری مرتبط :
Please tell us how big is your company.

نام شرکت هایی که در آنها سابقه کاری داشته اید
Invalid Input

آشنایی با زبان های دیگر :

آشنایی با کامپیوتر :

داشتن سابقه کار به عنوان :

آیا مهارت دیگری به غیر از این شغل دارید :
Please specify your position in the company

توضیحات
Invalid Input

آدرس محل سکونت :
Invalid Input

شماره تلفن :
لطفا این فیلد را پر کنید

شماره موبایل :
Please type your full name.

آدرس ایمیل :
Invalid email address.

لطفا یک قطعه عکس پرسنلی ارسال کنید

انتخاب عکس از داخل کامپیوتر :
Invalid Input